Da det ofte er svært at holde overblikket over, hvor mange af ens medlemmer der reelt er aktive, hvor mange der kommer til undervisningen på de forskellige hold og mange andre ting, har Mentoclub et stort og komplet statistikmodul.

Se f.eks. hvor mange der i gennemsnit kommer til undervisningen på de forskellige hold, hvor store udsving der er i deltagerantal på de forskellige hold eller se helt specifikt på hvordan et medlems træningsaktivitet har været og selvfølgelig meget, meget mere.

Da vi ved, at alle kommuner og andre organisationer ofte har vidt forskellige krav for det data der skal indberettes, har vi lavet et helt menupunkt til dette. Her kan man selv definere aldersgrupper, udlæse data, se en oversigt over ens kontingentindtægter og lignende.