Opdatering til statistik

Vi har netop frigivet en lille opdatering til Mentoclub.

I forbindelse med indberetningsstatistikken, er det nu blevet muligt at downloade datagrundlaget, altså få en fuld liste over de medlemmer, der tæller med i statistikken. På den måde vil man altid have dokumentation for tallene.

Det er derudover blevet muligt for brugere af sæson/hybrid opkrævning, at vælge at man kun skal tælle medlemmer med der er tilmeldt et hold.

Vi håber at I vil tage godt imod denne opdatering.

Udvidet søgning

Vi har netop frigivet en opdatering til Mentoclub.

Det er nu blevet muligt at søge på flere parametre i medlemskartoteket, du kan nu, udover det du kan se, søge på:
• Adresse
• Postnummer
• Kommune
• E-mailadresse
• Telefonnummer

Vi håber at det med denne opdatering bliver nemmere at finde de rigtige medlemmer i medlemskartoteket.

Det er ikke for at prale, men...

Det er ikke for at prale, men...
Vi er stolte over aldrig at have oplevet nede tid på vores stabile platform.

Da vi prioriterer vores kunders forretninger mindst lige så højt som vores egen, sørger vi for at Mentoclub altid er tilgængelig, selv når vi opdaterer systemet.

Mentoclub opdatering v3.4.3

Opdatering til Mentoclub v3.4.3

Den nye version indeholder nogle smarte nye funktioner, samt småjusteringer og rettelser. Herunder ses en kort gennemgang af de største ændringer og forbedringer.

-Statistikmodulet-
Statistikmodulet er blevet opdateret, vi har udbygget de forskellige statistikker der blandt andet bliver brugt i forbindelse med indberetning til DIF og kommune. I den forbindelse har vi oprettet et særskilt menupunkt til dette under Statistik, kaldet Indberetning.
Her finder I følgende:
- En statistik der viser fordelingen af aktive medlemmer på mænd og kvinder inddelt i forskellige aldersintervaller. I denne statistik er det muligt at gå tilbage i historikken og se sammensætningen for tidligere måneder.
- En statistik der viser samme fordeling som ovenstående, dog med den væsentlige forskel at man her angiver hvor lang en periode et medlem skal have været indmeldt i foreningen for at tælle med i statistikken. Dvs. hvis man vælger 3 måneder, så tæller systemet alle medlemmer de seneste 12 måneder der har været medlem i minimum 3 måneder. (OBS. antallet vil skulle tages med et gran salt i 2016, da vi kun har data for udmeldte medlemmer for noget af 2016)
- Til sidst en statistik der viser samme fordeling som ovenstående, men i stedet for antal medlemmer viser denne samlede indtægter fordelt på køn og alder.
Det er muligt at vælge hvilke indtægtsformer der skal tælles med: Automatiske kontingentopkrævninger, manuelle opkrævninger, eventopkrævninger eller webshop betalinger.
Når man har haft systemet i mere end et år, vil man have mulighed for at gå tilbage til tidligere år.

-Generelle tilføjelser-
- Mulighed for at se hvilket kort transaktionerne er blevet betalt med, dette gøres ved at eksportere transaktionerne til csv.
- Mulighed for at flytte medlemmer fra et hold til et andet i en handling (sæson hold)
- Mulighed for at eksportere deltagerlisten fra et hold (sæson hold)
- Mulighed for at man som administrator manuelt kan tilføje folk til ventelisten på hold. (Sæson hold)

Vi håber, at I vil tage godt imod denne opdatering.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, vil vi hellere end gerne høre fra jer.

De bedste hilsner,
Texity.NET
Udvikler af Mentoclub

Tak for i år, 2016

Tak for i år

Året 2016 nærmer sig enden.

Vi vil gerne ønske alle kunder, samarbejdspartnere og leverandører en rigtig glædelig jul og et godt nytår. ☃

2017 kommer til at byde på mange nye spændende ting og vi glæder os til at videreudvikle Mentoclub i 2017 sammen med jer.

De bedste julehilsner,
Texity.NET
Udvikler af Mentoclub

Problemer med QuickPay

Opdatering: Problemerne med Quickpay er blevet løst, alle funktioner kører optimalt igen.

Quickpay (vores betalingsgateway) oplever på nuværende tidspunkt problemer, dette kan resultere i problemer med at tilføje kort via Mentoclub.

Vi er i kontakt med Quickpay og arbejder på en løsning.

Opdatering til webshop

Det er nu blevet muligt at opdele indtægterne fra webshoppen på forskellige kontonumre i forhold til bogføringen, bogføringskonto kan specificeres helt ned på vareniveau. :-)

Global nedsættelse af pris, sæson og hybrid

Vi har netop frigivet en lille opdatering til Sæson og Hybrid hold.
Det er blevet muligt at angive en global nedsættelsesprocent, der automatiske reducere tilmeldingsprisen på alle hold med den angivne procent. Denne funktion findes under Hold og Indstillinger.
Derudover har vi gjort det muligt at styre hvornår den første automatiske opkrævning skal ske på hybrid hold. Dette styres i forbindelse med oprettelse af holdet.

Mentoclub opdatering v3.4.2

Opdatering til Mentoclub v3.4.2

Den nye version indeholder nogle smarte nye funktioner, samt småjusteringer og rettelser.
Herunder ses en kort gennemgang af de største ændringer og forbedringer.

-Eventmodulet-
Eventmodulet er blevet opdateret, de nye funktioner er:
- Se hvem der er deltager, det er blevet muligt som medlem at se hvem der deltager i begivenheden, det kræver blot man er logget ind på sin medlemsprofil også kan man klikke på tallet over deltager på begivenheden. Det samme gør sig gældende for inviterede, her kræver det dog at man selv er inviteret for at kunne se hvem der ellers er og hvad de har svaret.
- Deltager ikke, som medlem har du mulighed for at vælge ”Deltager ikke”, såfremt du er inviteret til begivenheden.
- Se hvad de inviterede har svaret, du har som administrator mulighed for at se hvad de inviterede har svaret direkte på listen over de inviterede.
- Familieprofiler, for at sikre at det er den rigtige profil der bliver tilmeldt begivenheden, vil familieprofiler der er ved at tilmelde sig en begivenhed blive spurgt hvilken profil de ønsker at tilmelde.
- Google location, med denne opdatering er det blevet muligt at lave lokationen for begivenheden til en google location, det betyder at der vil komme et google kort frem på begivenhed, så deltagerne nemmere kan finde stedet.
- Billede, mulighed for at tilføje et billede til begivenheden.
- Tilføj/fjern medlem, det er blevet muligt som administrator at tilføje/fjerne medlemmer på de enkelte begivenheder direkte fra administrationssiden.
- Ændring af sidste tilmeldingsdato, når man ændre sidste tilmeldingsdato, vil priserne automatisk blive forlænget, så man slipper for at skulle huske at gøre dette efterfølgende.
- Mulighed for at angive på hvilken konto indtægter fra dette event skal konteres på i jeres bogføringssystem.
- Send beskeder, der er samtidig tilføjede flere muligheder når du vil sende beskeder direkte fra eventet.

-Hold-
-Mulighed for at deaktivere et hold, så det ikke fremgår i kalenderen eller afkrydsningen, denne funktion kan bruges hvis nogle hold ikke skal bruges lige nu, men igen på et senere tidspunkt.
-Det er blevet muligt at filtrere medlemmer i forbindelse med tilføjelse af medlemmer til hold.
- Mulighed for at angive en primær instruktør eller hjælpetræner direkte på holdet, de(n) vil automatisk blive tilføjet som instruktør/hjælpetræner på alle holdets træningstider.
- Nem mulighed for at flytte medlemmer fra et hold til et andet.
- Sæsonhold: Mulighed for at de(n) primære instruktør(er) automatisk modtager en besked når der er nogle der tilmelder/afmelder sig et af de hold de er tilknyttet som primær instruktør. Det kan samtidig også opsættes at denne besked sendes til andre end den primære instruktør.

-FAQ-
Vi har med denne opdatering tilføjet en FAQ, direkte i systemet, den kan give svar på de fleste spørgsmål. Du finder FAQ’en øverst til højre når du er logget ind på administrationssiden eller som en menu i siden når du er logget ind som almindeligt medlem.

Vi håber, at I vil tage godt imod denne opdatering.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, vil vi hellere end gerne høre fra jer.

De bedste hilsner,
Texity.NET
Udvikler af Mentoclub

Nye funktioner Nov 16

For at gøre kontingentopkrævningen endnu nemmere, har vi netop tilføjet to lister under menupunktet Underretninger.
En liste over de medlemmer der endnu ikke har tilknyttet et betalingskort til deres profil, samt en liste over de medlemmer der ikke er tilknyttet en betalingsgruppe og dermed ikke automatisk bliver opkrævet kontingent.

Udvalgte indlæg

Seneste opdateringer