• Monday, 2. January 2017

Mentoclub opdatering v3.4.3

Opdatering til Mentoclub v3.4.3

Den nye version indeholder nogle smarte nye funktioner, samt småjusteringer og rettelser. Herunder ses en kort gennemgang af de største ændringer og forbedringer.

-Statistikmodulet-
Statistikmodulet er blevet opdateret, vi har udbygget de forskellige statistikker der blandt andet bliver brugt i forbindelse med indberetning til DIF og kommune. I den forbindelse har vi oprettet et særskilt menupunkt til dette under Statistik, kaldet Indberetning.
Her finder I følgende:
- En statistik der viser fordelingen af aktive medlemmer på mænd og kvinder inddelt i forskellige aldersintervaller. I denne statistik er det muligt at gå tilbage i historikken og se sammensætningen for tidligere måneder.
- En statistik der viser samme fordeling som ovenstående, dog med den væsentlige forskel at man her angiver hvor lang en periode et medlem skal have været indmeldt i foreningen for at tælle med i statistikken. Dvs. hvis man vælger 3 måneder, så tæller systemet alle medlemmer de seneste 12 måneder der har været medlem i minimum 3 måneder. (OBS. antallet vil skulle tages med et gran salt i 2016, da vi kun har data for udmeldte medlemmer for noget af 2016)
- Til sidst en statistik der viser samme fordeling som ovenstående, men i stedet for antal medlemmer viser denne samlede indtægter fordelt på køn og alder.
Det er muligt at vælge hvilke indtægtsformer der skal tælles med: Automatiske kontingentopkrævninger, manuelle opkrævninger, eventopkrævninger eller webshop betalinger.
Når man har haft systemet i mere end et år, vil man have mulighed for at gå tilbage til tidligere år.

-Generelle tilføjelser-
- Mulighed for at se hvilket kort transaktionerne er blevet betalt med, dette gøres ved at eksportere transaktionerne til csv.
- Mulighed for at flytte medlemmer fra et hold til et andet i en handling (sæson hold)
- Mulighed for at eksportere deltagerlisten fra et hold (sæson hold)
- Mulighed for at man som administrator manuelt kan tilføje folk til ventelisten på hold. (Sæson hold)

Vi håber, at I vil tage godt imod denne opdatering.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, vil vi hellere end gerne høre fra jer.

De bedste hilsner,
Texity.NET
Udvikler af Mentoclub

Udvalgte indlæg

Seneste opdateringer