• Monday, 9. April 2018

GDPR – Persondataforordningen - Update

Som I nok har hørt træder EU’s persondataforordning i kraft d. 25. maj 2018. Fra denne dato er der en række skærpede krav som skal efterleves når man behandler persondata.

Sammen med vores eksterne rådgivere har vi afdækket kravene til den nye forordning og implementeret de nødvendige tiltag i Mentoclub, for at sikre at Mentoclub lever op til persondataforordningens krav og tilbyder de nødvendige funktioner for at hjælpe jer med at gøre det.

Nogle af disse funktioner er blandt andet at alle vores domæner (domæner der slutter med mento.club) er blevet SSL-krypteret, at medlemsdata vil blive anonymiseret efter et givet antal måneder efter udmeldelse, det styres under menupunktet System og Indstillinger. På den måde har I mulighed for at angive hvor længe I ønsker at gemme ikke anonymiseret data til brug for indberetning til DIF, interesseforbund og kommune, det er som standard sat til 18 måneder.
Derudover vil der fremover ved indmeldelse skulle ske godkendelse af jeres almindelige medlemsbetingelser samt de nye persondatabetingelser. De nye betingelser vil også skulle godkendes af eksisterende medlemmer, dette vil ske i forbindelse med næste login.

Såfremt I anvender Mentoclub på jeres eget domæne, vil vi anbefale jer at få aktiveret SSL-kryptering herpå, I kan læse mere omkring muligheden her: https://www.mentoclub.com/modules/domainssl. Hvis I vælger at få dette aktiveret i løbet af den næste måned giver vi 50% rabat på oprettelsen. I er velkomne til at kontakte os hvis I er tvivl om I har dette aktiveret.

Formålet med forordningen er at styrke og ensrette persondatabeskyttelse i hele EU.

Forordningen pålægger virksomheder, organisationer, foreninger der behandler persondata, at beskytte persondata og dokumentere dette. De data der behandles under forordningen er enhver information i relation til en identificeret eller identificerbar fysisk person, herunder f.eks. navn, adresse, telefonnummer mv.

Mentoclub vil i forordningens terminologi blive betragtet som databehandler og I foreninger som dataansvarlige.

For at sikre jer foreninger har vi implementeret de nye persondatabetingelser, disse vil både nye og eksisterende medlemmer skulle godkende, for på den måde at sikre at der er indhentet samtykke for behandlingen og opbevaringen af deres persondata.

Til afdækning af forholdet mellem Mentoclub ApS og jer foreninger kan vores databehandleraftale hentes via jeres administrationsmenu, denne hentes under menupunktet System og Indstillinger.

I skal være velkommen til at kontakte os for nærmere info.

Udvalgte indlæg

Seneste opdateringer