Mentoclub styrer nemt og overskueligt kontingentopkrævningerne.

Som vi også har beskrevet under Hold- og træningsstyring, har I som forening tre muligheder.

Løbende opkrævning:

Dette bruges i de situationer hvor kontingentet ikke hænger sammen med sæsoner, hold eller andet. Her skal man som medlem ikke ind og tilmelde sig et hold for at betale, men blot meldes ind i foreningen.
Opkrævningen styres særskilt af nogle betalingsgrupper, hvor disse grupper styrer hvilket beløb der skal opkræves, hvornår det skal ske og sørger for at det sker automatisk ved træk fra betalingskort.

Sæson opkrævning:

Dette bruges i de situationer hvor kontingentet hænger sammen med et hold/en sæson. Her skal medlemmerne aktivt ind og tilmelde sig et eller flere hold og foretage betalingen i samme ombæring, via betalingskort.

Hybrid opkrævning:

Dette er en blanding af de to ovenstående former. Kontingentet vil hænge sammen med et hold, dette hold kan dog løbe uendeligt og automatisk opkræve kontingent med et givent interval. I vil kunne have disse hybrid hold samtidig med almindelige sæsonhold.

Ved brug af en af de tre ovenstående muligheder, vil foreningen ikke have problemer med betaling af kontingent og vil altid have styr på hvem der har betalt og hvem der ikke har. Samtidig minimeres arbejdsmængden, da alt kontingentopkrævning kører automatisk enten via betalingsgrupper eller ved tilmelding til hold.

Hvordan virker det?

Løbende opkrævning fungerer overordnet ved, at man registrere et betalingskort, hvorefter betalingen automatisk trækkes.
Alle følsomme data bliver lagret ved QuickPay, hvorved man som forening eller klub ikke selv skal bekymre sig om sikkerheden.

I forbindelse med indmeldelse og den første betaling, accepterer medlemmet betingelserne for denne løsning. 10 dage før betalingen automatisk trækkes modtager medlemmet en mail hvori der står, at forening vil trække pengene om 10 dage. Hvis dette ikke er noget medlemmet er interesseret i, skal denne person kontakte foreningen for udmeldelse. Påmindelsen der sendes 10 dage før opkrævning vil kunne deaktiveres.

Sæson opkrævning fungerer helt generelt ved, at man skal ind og tilmelde sig de ønskede hold. I den forbindelse skal medlemmet foretage betalingen med betalingskort og først når betalingen er gennemført er medlemmet registreret på holdet. Alle følsomme data bliver lagret ved QuickPay, hvorved man som forening eller klub ikke selv skal bekymre sig om sikkerheden.

Hybrid fungerer i stil med sæson, ved at man skal ind og tilmelde sig de ønskede hold, og i den forbindelse foretage betalingen med betalingskort. Dog kan nogle af disse hold løbe uendeligt og automatisk efterfølgende opkræve kontingent f.eks. hver 3 måned. Denne automatiske opkrævning vil foregå ligesom ved løbende opkrævning.
Alle følsomme data bliver lagret ved QuickPay, hvorved man som forening eller klub ikke selv skal bekymre sig om sikkerheden.